Oferta firmy

Pakiet OPERAT FB dla Windows

System służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Polecam program Więcej

Program OPŁATY I WYKAZY dla Windows

Służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów, Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MŚ z dnia 27 lutego 2014 r. oraz lat poprzednich.

Więcej

Program EMISJA dla Windows

Służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i automatycznych. Każdy pomiar jest związany z zakładem i emitorem.

Więcej

Program KRZYWA dla Windows

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Więcej

Program WYKRES HAŁASU dla Windows

Służy do sporządzania wykresów poziomu dźwięku na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program ZEWHALAS v.4.x

Więcej

Nowości

21 września 2019 r. "Operat FB" eksportuje do Google Earth wykresy izolinii. Widok okna Google Earth.

24 lipca 2019 r. Do pakietu "Operat FB" - został dodany moduł ”Emisja z malowania” do obliczania emisji z odparowania LZO z materiałów lakierniczych. Widok okna.

29 kwietnia 2019 r. Program "Opłaty i Wykazy" tworzy oświadczenia podmiotu wg. wzorów opublikowanych przez Wody Polskie.

20 sierpnia 2018 r. W Programie "Emisja c/s" dodano nowy sposób obliczania niepewności stężenia pyłu - wg. PN-EN 13284-1. Widok okna.
Więcej

Zastosowania

Łącznie ponad 1400 użytkowników programów, w tym:

  • 147wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur, stacji sanitarno -epidemiologicznych, laboratoriów chemicznych i wykonujących pomiary
  • 51wyższych uczelni
  • 86urzędów administracji
    i wodociągów
  • 786firm i osób fizycznych wykonujących opracowania