Oferta firmy

Pakiet OPERAT FB dla Windows

System służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Polecam program Więcej

Program OPŁATY I WYKAZY dla Windows

Służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów, Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MŚ z dnia 27 lutego 2014 r. oraz lat poprzednich.

Więcej

Program EMISJA dla Windows

Służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i automatycznych. Każdy pomiar jest związany z zakładem i emitorem.

Więcej

Program KRZYWA dla Windows

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Więcej

Program WYKRES HAŁASU dla Windows

Służy do sporządzania wykresów poziomu dźwięku na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program ZEWHALAS v.4.x

Więcej

Nowości

20 sierpnia 2018 r. W Programie "Emisja c/s" dodano nowy sposób obliczania niepewności stężenia pyłu - wg. PN-EN 13284-1.

12 marca 2018 r. Został opracowany moduł "iMeteo" umożliwiający pobieranie publicznie dostępnych obserwacji meteorologicznych w celu tworzenie róż wiatrów do pakietu Operat FB.

14 stycznia 2017 r. W pakiecie "Operat FB" można obliczyć efekty ekologiczne z różnicy sum emisji między dwoma projektami Widok okna. Raport w Excelu

30 września 2016 r. minęło 30 lat od uzyskania pierwszego atestu IOŚ na pakiet Operat.
Więcej

Zastosowania

Łącznie ponad 1400 użytkowników programów, w tym:

  • 147wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur, stacji sanitarno -epidemiologicznych, laboratoriów chemicznych i wykonujących pomiary
  • 51wyższych uczelni
  • 86urzędów administracji publicznej
  • 272zakładów przemysłowych
    i wodociągów
  • 786firm i osób fizycznych wykonujących opracowania