Cennik

Nazwa programu Cena netto
Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). 2590 zł
    - moduł do  importu danych z EMIOTESTU 490 zł
    - moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. 590 zł
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja 
  1090 zł
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów)  1590 zł
   
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa  
1690 zł
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna 2390 zł
    - moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB
590 zł
    - moduł SAMOCHODY v.Corinair do pakietu OPERAT FB
990 zł
    - moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB             
2300 zł
    - moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB 
590 zł


Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna 700 zł
Program WYKRES HAŁASU dla Windows 300 zł
Program PROGNOZA PEM dla Windows
990 zł
Program PRZEPŁYW dla Windows 450 zł
Program KRZYWA dla Windows 790 zł
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows 1190 zł

 

Zniżki

Cena licencji na drugie stanowisko komputerowe wynosi 60 % ceny programu, trzecie i następne 40 % ceny (w przypadku jednoczesnego zakupu).

40 % zniżki dla szkół i wyższych uczelni.


Informacje

Do cen należy doliczyć 23 % podatek VAT.

Cena obejmuje koszt wysyłki programu pocztą, instrukcję, licencję i roczną gwarancję.

Licencja jest bezterminowa.

W przypadku dokupywania modułów później niż rok od zakupu głównego programu wymagany jest zakup aktualizacji tego programu.

Ceny ważne do końca czerwca 2020 r.


Kalkulator ceny

Wypełnij zamówienie

Pobierz formularz zamówienia