Inne programy

Program WYKRES HAŁASU dla Windows

Służy do sporządzania wykresów poziomu dźwięku na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program ZEWHALAS v.4.x.

Zobacz szczegóły

Program PROGNOZA PEM dla Windows

Służy do obliczenia gęstości pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten nadawczo-odbiorczych, wytwarzających pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości .

Zobacz szczegóły