Powiązanie danych emitorów w pakiecie Operat FB

W przypadku  występowania serii emitorów o takich samych  parametrach i emisji , np. kilkunastu wentylatorów  na dachu  fermy,
można raz wprowadzić dane emitora i emisję dla jednego emitora nazwanego dalej emitorem wzorcowym, a przy każdej zmianie danych program skopiuje je do
wszystkich emitorów powiązanych z emitorem wzorcowym - emitorów zależnych.


Przykład :

Na dachu jest 10 wentylatorów oznaczonych jako emitory  E-14 do E-23. W programie wprowadzono tylko ich współrzędne X,Y , symbole i nazwy.
Emitor E-14  zostaje wybrany jako emitor wzorcowy, a E-15 do E-23 jako emitory zależne.
Każda zmiana danych emitora E-14 (wymiarów emitora, listy substancji, emisji, składu frakcyjnego pyłu, czasu pracy) spowoduje zapisane takich samych  danych do emitorów E-15  do E-23

Widok okna tworzenia powiązań

struktura powiązań

W przypadku emitorów zależnych zablokowane jest wprowadzanie parametrów i emisji, dane te są kopiowane przy każdej zmianie emitora wzorcowego.