Pakiet Operat FB


20 lutego 2012 r. został dodany nowy typ sieci receptorów: „Punkty wzdłuż drogi”. Siatka punktów jest nieregularna, ze wzrastającymi odległościami między punktami w miarę oddalania się od drogi.
Taka siatka zmniejsza  kilkukrotnie liczbę obliczanych punktów potrzebnych do uzyskaniu podobnych  wykresów jak w siatce prostokątnej, ponadto dzięki dużemu zagęszczeniu punktów blisko drogi eliminuje się efekt serii maksimów. Do wykreślenia izolinii jest stosowana interpolacja metodą krigingu.

Przykład wprowadzania siatki punktów leżących  wzdłuż drogi

Wprowadzanie siatki

Wykres siatki

Wykres siatki


Wykres  stężeń

wykres