Multimedialna instrukcja obsługi pakietu "Operat FB" dla Windows


Część I: 
Główne okno programu - wprowadzanie danych emitora.
Wrzesień 2021 r.
Odtwórz
 

24:09 min:s
Część II: 
Obliczenia w pełnym zakresie.
Sierpień 2022 r.
Odtwórz
 

14:29 min:s
Część III:
Wykorzystanie map (pobieranie, skalowanie, dopasowywanie, mapy WMS.
Listopad 2021 r.
Odtwórz
 

12:47 min:s
Część IV
Wykorzystanie map z Google.
Obliczania  średniej aerodynamicznej szorstkości terenu

Odtwórz
 
4:29 min:s
Wykorzystanie modułu "Spalanie" do obliczenia emisji, ilości spalin i porównań ze standardami emisyjnymi.
Luty 2021 r.
Odtwórz
 
18:04 min:s
Obliczanie emisji z ruchu pojazdów po drogach przy pomocy modułu " Samochody"v. EMEP/EEA
Październik 2020 r.
Odtwórz
 
14:25 min:s


Pobierz wszystkie instrukcje razem z przeglądarką do wykorzystania off-line