Cennik

Nazwa programu Cena netto
Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). 2800 zł
    - moduł do  importu danych z EMIOTESTU 510 zł
    - moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. 1040 zł
   
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery)
  1250 zł
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów)  1800 zł
   
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa  
1980 zł
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna 2820 zł
    - moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB
690 zł
    - moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB
1670 zł
    - moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB             
2400 zł
    - moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB 
780 zł
    - moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT FB  (cena dla nieposiadających modułu "Samochody")
300 zł


Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna 840 zł
Program PROGNOZA PEM dla Windows
1560 zł
Program PRZEPŁYW dla Windows 450 zł
Program KRZYWAdla Windows 830 zł
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows 1560 zł

 

Zniżki

Cena licencji na drugie stanowisko komputerowe wynosi 60 % ceny programu, trzecie i każde następne 40 % ceny (w przypadku jednoczesnego zakupu).

40 % zniżki dla szkół i wyższych uczelni.


Informacje

Do cen należy doliczyć 23 % podatek VAT.

Cena obejmuje koszt wysyłki programu pocztą, instrukcję, licencję i roczną gwarancję.

Licencja jest bezterminowa.

W przypadku dokupywania modułów później niż rok od zakupu głównego programu wymagany jest zakup aktualizacji tego programu.

Ceny ważne do końca sierpnia 2022 r.


Kalkulator ceny

Wypełnij zamówienie

Pobierz formularz zamówienia