Kontakt

PROEKO Ryszard Samoć

mgr inż. RYSZARD SAMOĆ


ul. Cezarego Biernackiego 8
62-800 Kalisz


tel. 62 597 70 81


biuro@proeko-rs.pl

rs@proeko-rs.pl