Program WYKRES HAŁASU dla Windows

Uwaga: obsługa programu wymaga zainstalowanego symulatora DOS i pracy w DOS.

Program służy do sporządzania wykresów poziomu dźwięku na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program ZEWHALAS v.4.x

Program  ZEWHALAS dla DOS został opracowany w 1992 r. jest programem darmowym, można go znaleźć w Internecie.

Okno programu


Można też uzyskać wykres izofonów na podstawie pomiarów hałasu w prostokątnej siatce.

Zobacz zrzuty ekranów:

Dzięki stosowaniu programu "Wykres hałasu" uzyskuje się wydruki o wysokiej jakości co poprawia czytelność i estetykę opracowań z zakresu hałasu.

Uwaga:  ZewHałas nie jest zgodny z PN ISO 9613-2.

Wykorzystywane są pliki wygenerowane przez ZEWHALAS, a w szczególności pliki tekstowe.

Program "Wykres hałasu" nie przeprowadza żadnych obliczeń hałasu , służy do uzyskania wykresów dużo lepszej jakości niż wykresy z ZEWHALAS-u. Wykresy zawierają izolinie hałasu, źródła punktowe i budynki oraz punkty obserwacji. Można zmienić kolor i sposób skreślenia każdego z elementów wykresu. Użytkownik może wprowadzić własne, dowolne, poziomy hałasu, dla których kreślone są izolinie. Można zmieniać sposób opisu skali na osiach, dodać do wykresu znak północy oraz skalę wydruku.

Zamiast kreślić wykres izofonów można wypełnić kolorami obszary o ustalonym zakresie poziomu dźwięku.

W tle wykresu można umieścić zeskanowaną mapę terenu ( pliki BMP,TIF,JPG,PNG).

Wykres jest drukowany z pełną rozdzielczością na jaką pozwala drukarka.Można wybrać dowolne powiększenie wykresu lub ustalić skalę wydruku np. 1:5000.

Wykres może być zapisany do pliku w formacie WMF,JPG,PNG lub DXF i dzięki temu może być łatwo importowany np. przez Word-a.

Program zawiera edytor dodatkowy obiektów,które można umieścić na wykresie. Mogą to być: drogi, granice zakładu, budynki mieszkalne lub napisy pod dowolnym kątem.

Program pracuje w środowisku Windows XP do Windows  10.

W skład pakietu wchodzi Edytor danych programu ZewHałas

Edytor ZewHalasTak, proszę o przesłanie oferty!
Pobierz wersję demo (1,4 MB)


Cena: 360 zł netto  (cena obejmuje też edytor danych) 

Program jest chroniony przez przypisanie do numeru twardego dysku.

Dla użytkowników pakietu "Operat" dostępna jest też wersja programu chronionego przez posiadany klucz sprzętowy.


Zobacz: uruchamianie ZewHalas w symulatorze DOS.