Edytor danych programu "ZewHałas" dla Windows

Edytor danych ZewHalas

Program służy do wprowadzania danych do obliczenia poziomu hałasu przy pomocy programu ZewHałas dla DOS.


Podstawowym zadaniem programu jest ułatwienie wprowadzania danych.

Pozostałe funkcje programu:
  • dane sa wprowadzane w tabelach (w programie ZewHalas każda liczba pojedynczo) co zmniejsza liczbę operacji,
  • można kopiować tabele liczb z /do schowka  np. z arkusza Excel
  • program generuje raport graficzny zawierający wszystkie dane i opcjonalnie wyniki obliczeń. Raport można skopiować do schowka lub zapisać jako plik  RTF o otworzyć w dowolnym edytorze
  • z programu można uruchomić ZewHałas za pośrednictwem programu DOSBox, program zawiera narzędzia do utworzenia skryptu do uruchamiania ZewHalasu w środowisku DOSBox.

Zobacz zrzuty ekranów:


Program jest dostępny wyłącznie dla użytkowników programu "Wykres Hałasu" dla Windows.

Program pracuje w środowisku Windows XP do 10.