Uruchamianie ZewHalas pod DOSBox

ZewHalas jest programem przeznaczonym dla DOS, nie można go bezpośrednio uruchomić pod Windows Vista, 7,8 i 10, najlepszym rozwiązaniem jest uruchomianie ZewHalasu przy pomocy programu DOSBox.

DOSBox jest emulatorem, który służy do uruchamiania programów  przeznaczonych dla systemu DOS pod nowszymi systemami.
Program DOSBox można pobrać z www.dosbox.com


 

Po zainstalowaniu, DOSBox można uruchomić z menu startowego, a następnie wpisać w linii poleceń:


 mount Q c:\wykrhal\zewhalas
 Q:
 zewhalas.exe

po wpisaniu każdej linii należy nacisnąć Enter.
(zakładając, że ZEWHalas jest w katalogu c:\wykrhal\zewhalas)

DOSBox

Inne rozwiązanie to utworzenie pliku wsadowego o treści:

" "C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74\DOSbox.exe" -c "mount Q C:\WYKRHAL\ZEWHALAS" -c "Q:" -c "ZEWHALAS.EXE"gdzie :
"c:\Program files\DOSBox-0.74\dosbox.exe"  - pełna ścieżka do  pliku DosBox.exe
-c - oznacza wykonanie komendy
"mount q c:\wykrhal\zewhalas" -montuje folder c:\wykrhal\zewhalas jako wirtualny dysk Q: emulatora DOSBox
 c:\wykrhal\zewhalas - katalog, w którym znajduje się program ZewHalasW celu przyspieszenia obliczeń (zwiększenia liczby cykli procesora) można nacisnąć  Ctrl+F12
lub zmienić ustawienia w pliku konfiguracyjnym DOSBox  cycles =auto  na : cycles=max

W celu wyłączenia dźwięku należy zmienić w pliku konfiguracyjnym nosound=false na:
nosound=true

Program "Wykres Hałasu" posiada narzędzie tworzące automatycznie plik parametry do pliku wsadowego (Edytor , menu Opcje)
Kreator pliku wsadowego