;

Moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT-FB


Moduł służy do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.

Uwzględnianie są maszyny robocze takie jak np. koparki, spychacze, piły, kosiarki, zespoły prądotwórcze, od Stage I do V, silniki Diesla i zapłonem iskrowym.

Obliczana jest emisja pyłu, tlenku węgla, tlenków azotu i sumy węglowodorów z norm zawartych m.in. w rozporządzeniu UE 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r., wyrażonych w g/kW.

Ponadto obliczana jest emisja dwutlenku siarki na podstawie zawartości siarki w paliwie i zużycia paliwa.

Ponieważ obowiązujące w Polsce wartości odniesienia określają stężenia węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, a nie sumy HC, moduł oblicza emisję grup tych związków na podstawie sum udziałów poszczególnych substancji w spalinach z opracowania "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. Non-road mobile sources and machinery". Dodatkowo obliczono udział benzenu.

Na podstawie wprowadzonych danych moduł tworzy zestawienia emisji oraz przenosi sumę emisji do okna danych emitora.


Widoki okien:

okno wprowadzania danych maszyny - nowa
Dodawanie maszyny
okno wprowadzania danych maszyny
Opcja obliczania emisji na podstawie zużycia paliwa
okno wprowadzania danych maszyny
Opcja obliczania emisji na podstawie czasu pracy
okno opcji
Okno opcji modułu
Dostęp do modułu z okna danych emitora:

dostęp

Przykład wydruku


Moduł jest dostępny nieodpłatnie dla posiadaczy modułu „Samochody”, dla pozostałych użytkowników cena wynosi 330 zł netto.