Przykłady implementacji projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
w pakiecie Operat  FB  dla Windows

W 2008 r. został opublikowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, określający poziomy porównawcze dla substancji zapachowych w powietrzu oraz metody oceny zapachowej jakości powietrza.


Wprowadzanie wartości dopuszczalnych odorów w oknie edycji zanieczyszczeń:


Okno edycji zanieczyszczeń

Klasyfikacja terenu na stronie danych zakładu:

Okno danych zakładu

Wprowadzanie emisji odorów:

Wprowadzanie emisji

Odory na wykresie izolinii:

Izolinie odorów

Zestawienie wyników z oceną słowną:

wydruki odorów


Zobacz też