;

Moduł SAMOCHODY v. EMEP/EEA do pakietu OPERAT-FB

Zadaniem aplikacji jest obliczenie emisji ze środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu "Operat-FB".


W module zostały zastosowane metodyki  EMEP/EEA z 2018 r. (opublikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska) oraz dane i wskaźniki emisji z programu COPERT 5.4.52 (2021 r.)


Pojazdy zostały podzielone na 5 grup,  każda grupa na segmenty, dalszy podział na zgodność emisji z  normami Euro i rodzaje paliwa - łącznie 432 kategorie.

Obliczana jest emisja gorąca, zimna ,emisja z odparowania oraz emisja pyłu ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi

Emisja jest średnią wyliczoną z udziałów różnych technologii, np: GDI, CAI, HCCI.

W przypadku  pojazdów ciężarowych  i autobusów uwzględniane jest pochylenie drogi  i stopień załadowania.

Moduł zawiera prognozowane udziały pojazdów o różnej pojemności i technologii (normach Euro) do 2030 r. (wg. opracowania GDDKiA).

"EMISIA SA" -twórca programu Copert, oferuje płatny program "Sibyl"  zawierający prognozy do 2050 r. Moduł "Samochody" umożliwia import tych danych.

Po wprowadzeniu danych można uzyskać zestawienie emisji oraz wyeksportować emisję w poszczególnych okresach (np. porach dnia)  do pakietu "Operat FB".

Moduł "Samochody" oblicza emisję zimną i odparowania na podstawie temperatur miesięcznych i dobowych wahań temperatury. Dane te można pobrać w module "iMeteo".  Widok okna. Program zawiera dane pobrane dla 49 stacji meteor. Można też przyjąć dane domyślne dla Polski.

Dostępne są wykresyudziałów poszczególnych grup pojazdów w emisji.

Dodatkową możliwością jest obliczanie emisji pyłu z dróg nieutwardzonych  metodą EPA (okna 1 2).

Program oblicza sumę emisji pyłu ze wszystkich  źródeł oraz średni ważony skład frakcyjny pyłu.
Na wydruku można dodać sumę emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2.

Różnica między wynikami obliczeń z modułu, a z programu Copert v. 5.4.52 jest mniejsza od 1 %. Wyniki walidacji.

Widoki okien:

samoch1
samoch2
samoch3
samoch4

Przykład wydruku


W komplecie jest też uproszczony moduł "Samochody" stosujący wskaźniki emisji wg. prof. Zdzisława Chłopka, opublikowane na stronie MOŚ w 2002 r. Przykład wydruku

wg. Chlopka

W pakiecie "Operat FB" można wybrać stosowany moduł .


Cena: 1840 zł. netto