TD { border: 0px }  

Moduł "iMeteo" do pakietu  "Operat FB" dla Windows


Moduł służy do pobierania publicznie dostępnych danych -  obserwacji meteorologicznych z serwerów IMGW.

Dane  mogą być wykorzystywane do tworzenia róż wiatrów tj. statystyki klas równowagi dla różnych prędkości i kierunków wiatrów .


W Internecie dostępne są dane od lat sześćdziesiątych.  Zobacz: dostępne dane
 Moduł zawiera bazę stacji meteorologicznych, dla których wyniki obserwacji można pobrać z serwera - w tym informacje o współrzędnych geograficznych oraz dla niektórych stacji- wysokość anemometru.
 Można utworzyć róże zawierające uśrednione liczby obserwacji dla całego okresu, w którym dostępne są dane, a także róże dla sezonu grzewczego i poza sezonem grzewczym (letniego) oraz róże dla dnia i nocy.


 Wszystkie dane użyte do stworzenia róży wiatrów można zapisać  do pliku xls i skontrolować wyliczenie klasy równowagi dla każdej obserwacji.

 Oprócz tworzenia róż wiatrów moduł umożliwia zebranie niektórych danych statystycznych przydatnych w pakiecie Operat:

 Widoki okien:

Meteo1 szukaj stacje
Meteo2 Meteo3
Meteo4 Meteo5 Zestawienie
Meteo6
Zestawienie
roza Hel
Przykład pobranej róży wiatrów w oknie programu "Róża Wiatrów"


Porównanie róż wiatrów z katalogu meteorologicznego  i utworzonych przez program iMeteo

Cena 860 zł+VAT