Moduł IMap

Moduł służy do pobierania map z serwerów internetowych do wykorzystania w pakiecie Operat FB” (oraz dodatkowy moduł w programie Prognoza PEM) jako mapy do wyboru współrzędnych oraz mapy do wykresu izolinii.
Ponadto mapy można wykorzystać do znalezienia najbliższej stacji meteorologicznej oraz określenia współrzędnych geograficznych środka układu. Pozwala to na eksport danych emitorów ze współrzędnymi geograficznymi do programu "Opłaty i Wykazy" oraz wykorzystanie na stronie KOBiZE.

Moduł korzysta z serwisu "Google Maps" lub  WMS (ogólnopolskich i powiatowych). Korzystanie z map WMS powinno się odbywać z zachowaniem  regulaminu serwisu WMS.
Dostępna jest też wersja modułu korzystająca z map Bing, Yandex, Open Street Maps i innych

Po wpisaniu nazwy miejscowości lub adresu program wyświetli listę lokalizacji spełniających te wyszukiwania.

Szukanie miejscowości

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” program otworzy mapę Google z ustawionym środkiem mapy na współrzędne geograficzne dla wybranej lokalizacji. Wybrana mapa

Jeśli mapa ma być wykorzystana do obliczenia średniej aerod. szorstkości terenu to można zaznaczyć okrąg o średnicy 50*h.
Okrag 50h


Przykłady map pobranych ze serwerów WMS:

WSMS

Legnica

Zarządzanie listą serwerów WMS

Zarządzanie